BILETY

Taras Widokowy XXX

>

Pałac Kultury
i Nauki

w Warszawie

  • Sprawdź na www.pkin.pl, czy w dniu Twojego wjazdu na Taras Widokowy, będzie on otwarty.
  • Bilet zakupiony on-line ważny jest przez 12 miesięcy
Bilet normalny
20,00 zł
Bilet ulgowy
15,00 zł
Bilet grupowy normalny
15,00 zł
Bilet grupowy szkolny
12,00 zł
Bilet na taras nocą
22,00 zł
BILETÓW:   0 szt. - 0,00 zł

Cennik

Bilet normalny

20,00zł

Bilet ulgowy

15,00zł

Przysługuje:

  • dzieciom powyżej 3-go roku życia,
  • młodzieży szkolnej i studentom do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • emerytom i rencistom po okazaniu ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, osobom niepełnosprawnym wraz z 1 opiekunem osoby niepełnosprawnej po okazaniu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,

Bilet rodzinny

12,00zł

Przysługuje:

bilet do zakupienia tylko w kasie Tarasu Widokowego po okazaniu Karty Dużej Rodziny

Bilet grupowy normalny

15,00zł

Przysługuje:

zorganizowanej grupie powyżej 10 osób, na każde 10 osób – 1 przewodnik/opiekun grupy może wejść nieodpłatnie,

Bilet grupowy szkolny

12,00zł

Przysługuje

zorganizowanej grupie uczniów powyżej 10 osób, na każde 10 osób – 1 przewodnik/opiekun grupy może wejść nieodpłatnie,

Bilet nocny

22,00zł

Obowiązuje

w wyznaczonych terminach określanych w osobnych postanowieniach przez ZPKiN sp. z o.o.
Ogłoszenia o uruchomieniu sprzedaży biletów nocnych są umieszczane w mediach i na stronie www.pkin.pl.